Łodzie pychowe narew spływy pychówkami

Strona główna„Pychówką” nazywamy tradycyjną łódź rzeczną wykorzystywaną od niepamiętnych czasów przez ludność zamieszkującą nadnarwiańskie wsie głównie do połowu ryb , ale służyły też do transportu drewna z pobliskich lasów, siana z bagiennych, podmokłych łąk, przewożono nimi zwierzęta na drugą stronę rzeki, niekiedy służyły nawet jako środek transportu pomiędzy sąsiednimi miejscowościami.

Wykonana jest z drewna, a jej wymiary to około 5-6 m. długości i 1 m. szerokości. Pomieścić może w sumie 3-4 osoby. Pychówką poruszamy się za pomocą długiego wiosła odpychając się od dna rzeki. Jest nie tylko najbardziej ekologicznym środkiem transportu ale również dobrym punktem obserwacyjnym.


Main page

“Punt” we call traditional boat river taken advantage from immemorial times by population for fishing inhabiting Narew village mainly, but they were as serve for transport of timber from nearby wood forests too, with hay from swamp, wet grasslands, it transport animals on the other part of river, sometimes they were as serve as center of transport among neighbor localities even.

It is executed from timber, dimension it 5-6 .m of length near and 1 .m of width (latitude). Persons can accommodate in amount 3-4. We move behind assistance long from rock-bottom of river punt pushing back (push away) oar. There is center of (means of) transport ecological not only most but also good observational point.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Projektowanie i wykonywanie stron www